Podnošenjem jedinstvene registracione prijave za osnivanje preduzetnika, prateće dokumentacije (uglavnom samo kopija lične karte) i dokaza o uplati takse (uplatnica) na šalteru u roku od tri do pet dana  (uglavnom tri) dobijajte rešenje o registraciji zajedno sa poreskim identifikacionim brojem, prijavom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, potvrdom i registarskim brojem obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.


baner-skola-knjigovodstva

Škola knjigovodstva i preduzetništva -12.490 RSD na tri rate!

Naučite posao knjigovođe na pravom mestu. Budite traženi, plaćeni i uvaženi!


prilikom registracije opredeljujete se za jednu, pretežnu delatnost ali vas to ne sprečava da obavlja i druge zakonom dozvoljene delatnosti.

Prilikom odabira delatnosti, važno je da znate da je za određene delatnosti neophodna saglasnost nadležnog organa.
Tu spadaju taksi prevoz, zdravstvene i veterinarske usluge, poljoprivredne apoteke, promet oružja, poslovi stečajnog upravnika, sudskih veštaka, zastupanje u osiguranju, i psihološko savetovalište.

 • Zdravstvene delatnosti (ordinacije, apoteke, klinike i poliklinike): rešenje zdravstvenog inspektorata ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti.
 • Veterinarske ordinacije i apoteke: rešenje inspektorata ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 • Poljoprivredne apoteke: rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 • Taksi prevoznici: ukoliko je odlukom organa lokalne samouprave propisano da je potrebno da taksi prevoznik ispunjava i druge uslove pored zakonom propisanih, onda je potrebno da se uz registracionu prijavu osnivanja dostavi i dokumentacija propisana tom odlukom. Da li taksi prevoznik treba da podnese i dodatnu dokumentaciju procenjuje se prema opštini u kojoj će biti sedište taksi prevoznika.
 • Promet oružja, delova za oružje i municije: rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova.
 • Obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti: ugovor nadležnog opštinskog organa da je poverio obavljanje određene delatnosti preduzetniku.
 • Poslovi zastupanja u osiguranju: dozvola Narodne banke Srbije o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti.
 • Poslovi stečajnog upravnika: licenca Agencije za licenciranje stečajnog upravnika.
 • Poslovi sudskog veštaka: Rešenje o upisu u registrarstalnik veštaka agencija za zapošljavanje, rešenje ministarstva eknomije i regionalnog razvoja.
 • Psihološko savetovalište: rešenje ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

APR po službenoj dužnosti dostavlja podatke odnosno prijave Poreskoj upravi, PIO fondu i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.


baner-skola-knjigovodstva

Škola knjigovodstva i preduzetništva -12.490 RSD na tri rate!

Naučite posao knjigovođe na pravom mestu. Budite traženi, plaćeni i uvaženi!


Registracija promena kod preduzetnika

Kod već registrovanih preduzetnika u registar APR mogu da se upišu sledeće promene:

 • prijava početka obavljanja delatnosti;
 • promena ličnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi (ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica);
 • promena podataka o ortacima koji istupaju/pristupaju;
 • preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju smrti preduzetnika;
 • promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika koji obavlja taksi prevoz;
 • upis ili promena poslovođe i / ili ortaka ovlašćenog za zastupanje;
 • upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice);
 • upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti;
 • promena perioda na koji se preduzetnik registruje;
 • upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata;
 • upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet.