Prinudna naplata, blokada računa

Categories: Banke i platni promet

Prinudnu naplatu sprovodi Agencija za prinudnu naplatu. Postupak prinudne naplate sprovodi se blokadom svih računa dužnika kod poslovnih banaka i nalaganjem poslovnim bankama da sprovedu prinudnu naplatu.
Pod prinudnom naplatom podrazumeva se obaveza i ovlašćenje Narodne banke Srbije da sa svih računa klijenata kod banaka dužnika na kojima klijent ima sredstava (dinarskih i deviznih), bez njegove saglasnosti, izvrši plaćanje obaveza po izvršnim rešenjima (poreskih, carinskih, sudskih i drugih organa) i nalozima (po osnovu hartija od vrednosti, menica i ovlašćenja) po propisanom redosledu prioriteta, a u okviru istog reda prioriteta prema vremenu prijema. Izvršna rešenja nadležnih organa dostavljaju se od 30.septembra 2005.godine organizacionom delu Narodne banke Srbije – Odеljenje za prijem, kontrolu i unos osnova i naloga-Kragujevac, Kragujevac, Ulica Branka Radičevića 16a.
Prinudna naplata se sprovodi na osnovu većeg broja zakonskih propisa, među kojima su najznačajniji: Zakon o platnom prometu, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o stečaju, Zakon o menici, i podzakonskih akata – odluka, uputstava i instrukcija guvernera Narodne banke Srbije.


Dužnici nad kojima se sprovodi prinudna naplata su:
–  pravna lica koja imaju račune kod banaka,
–  fizička lica koja obavljaju delatnost i imaju račune kod banaka,
– banke koje imaju račune kod Narodne banke Srbije.
Prinudna naplata se vrši sa svih računa dužnika (dinarskih depozitnih i deviznih) u dinarima. U slučajevima kada su poverioci strana fizička ili pravna lica, dosuđeni iznosi po sudskom rešenju izvršavaju se u korist nerezidentnih računa kod banaka u dinarskoj protivvrednosti deviznog duga.
Sprovođenje prinudne naplate odvija se u više faza, i to:
– prijem i evidentiranje rešenja (I i II red prioriteta) i naloga (III red prioriteta),
– kontrola ispravnosti osnova – rešenja i naloga, koja podrazumeva vraćanje neispravnih osnova donosiocu,
– unos rešenja u Program.
Izvršenje rešenja i naloga vrši se razmenom elektronskih poruka između Prinudne naplate i banaka kroz blokadu matičnog broja dužnika, što podrazumeva blokadu svih računa dužnika kod svih banaka i zabranu bankama da takvom dužniku otvaraju nove račune.
Pretragu dužnika kojima su blokirani računi možete izvršiti ovde.


baner-skola-knjigovodstva

Škola knjigovodstva i preduzetništva -12.490 RSD na tri rate!

Naučite posao knjigovođe na pravom mestu. Budite traženi, plaćeni i uvaženi!


 

  Napisao: Miroslav Bronzić

 

Author: Miroslav Bronzić

http://www.bronzic.com/about/

Ostavite odgovor