Izbor pravne forme

Pre nego što bilo šta učinimo po ovom pitanju važno je da donesemo odluku koju pravnu formu će imati buduće Privredno društvo. To može da bude:

 • Akcionarsko društvo – AD
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću (do 50 osnivača) – DOO
 • Komanditno društvo – KD
 • Ortačko društvo (dva ili više vlasnika)

DOO – Društvo s ograničenom odgovornošću

Kada govorimo o osnivanju preduzeća (privrednog društva), u praksi je najčešće u pitanju osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću (DOO). To je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica (najviše 50).

Društvo s ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Član društva s ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva. Dakle, odgovornost je uistinu ograničena.

AD – Akcionarsko društvo

Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom. Osnovni kapital akcionarskog društva utvrđen je i podeljen na akcije. Što se odgovornosti tiče, akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

Akcionari akcionarskog društva ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva (u skladu sa Zakonom o privrednim društvima).

OD – Ortačko društvo

Ortačko društvo u smislu Zakona o privrednim društvima jeste privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka društva radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.

Ortačko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Ortaci ortačkog društva odgovorni su solidarno za sve obaveze društva celokupnom svojom imovinom, ako sa poveriocem nije drukčije ugovoreno.

KD – Komanditno društvo

Komanditno društvo je društvo više lica koja mogu biti komanditori i komplementari koji obavljaju određenu delatnost pod zajedničkim poslovnim imenom i čiji je cilj sticanje profita. U ovom društvu barem jedan ortak odgovara neograničeno i solidarno za obaveze prema poveriocima društva, a bar jedan odgovara ograničeno do visine svog uloga u društvu. Ovo je ključno obeležje ovog tipa preduzeća koje ga čini različitim od ortačkog društva. Komanditno društvo za svoje obaveze odgovara svojom celokupnom imovinom.

Sa stanovništva odgovornosti prema trećim licima komanditno društvo ima dve vrste članova, to su komplementari i komanditori.

 • Komplementari vode poslovanje društva i odgovaraju za njegove obaveze neograničeno solidarno, tačnije celokupnom svojom imovinom.
 • Komanditori ne učestvuju u vođenju poslovanja društva i ograničeno, u visini svog uloga, odgovaraju za obaveze društva.

Članovi ovog društva mogu da budu pravna i fizička lica, bez obzira na to da li se radi o komplementarima ili komanditorima. Komplementari imaju isti status kao i ortaci u ortačkom društvu, što znači da rade u društvu, vode društvo i odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva. Ovo nije slučaj sa komanditorima koji nemaju obavezu da rade u društvu, a nemaju obavezu ni da odgovarju za obaveze društva, oni su obavezni samo da unesu određeni ulog u društvo na osnovu koga učestvuju u raspodeli ostvarene dobiti ili pokrivaju gubitke. Za sticanje članstva u ovom tipu društva nije potrebna saglasnost komanditora.


Određivanje osnivača Privrednog društva

Osnivači Privrednog društva mogu biti pravna i / ili fizička, domaća i / ili strana lica.


 

Izbor naziva Privrednog društva

“Ime je znak”, kaže poslovica. Ime ili naziv budućeg privrednog društva je veoma važna stavka sa stanovišta identiteta, brenda i marketinga.

Izbor imena vašeg biznisa može da bude izuzetno komplikovan posao. Verovatno mnogo važniji i komplikovaniji nego što u prvom trenutku možete da predpostavite. (saznajte više)

Ime je ono što definiše kompaniju već prilikom prvog kontakta i čini je različitom od drugih.

U zavisnosti od imena neko će steći pozitivne emocije prema kompaniji i poželeće da sarađuje sa njom, ili će steći odbojnost i odbijaće da koristi njene usluge.

Prilikom kreiranja imena firme neophodno je u obzir uzeti veliki broj faktora kako se ne bi napravila kardinalna greška.

U novije vreme ljudi se ponašaju poslovnije pa i ovom „problemu“ u većini slučajeva posvećuju značajniju pažnju bilo da angažuju konsultante i stručnjake iz ove oblasti (marketinške agencije) ili se ovim pitanjem pozabave lično ali na ispravan način, pridržavajući se u svetu opšteprihvaćenih pravila nejminga. U suprotnim slučajevima ime se prepušta „kumu“, slučajnosti, izvode se čudne, samo vlasniku znane simboličke konstrukcije sastavljene od inicijala, početnih slova imena dece, kućnih ljubimaca… Ovakav pristup izbora imena je pogrešan i može da dovede do velikih problema prilikom brendiranja i sl.

Ime firme na osnovu koga će kasnije biti izgrađen brend je jedan od najvažnijih faktora ukupne vrednosti cele kompanije. Štaviše, ubraja se u ukupnu imovinu kompanije i prilikom njene procene ili prodaje obično zauzima prvu i najvažniju (najskuplju) stavku.

Promena imena (renameing) i identiteta (rebranding) nikada ne predstavlja dobar i pametan potez i za sobom uvek povlači zbunjivanje javnosti i potrošača, velike troškove i veliki posao i, pod obavezno, opadanje vrednosti brenda. Zamislite samo koliko košta štampanje, uklanjanje postojećih i postavljanje novih reklama na svim objektima, štampa novih korporativnih materijala a tek koliko košta upoznavanje i obaveštavanje javnosti i potrošača…

Dakle, vodite račune o svemu! A šta je to „sve“ navodimo ispod:

 1. Vodite računa o tome da li je ime slobodno tj. da li ćete imati mogućnost da ga registrujete u Agenciji za privredne registre. Proveru zauzetosti imena možete da izvršite jednostavnom petragom registra privrednih subjekata na sajtu Agencije za privredne registre. Ime mora da bude slobodno na teritoriji čitave zemlje.  Agencija za privredne registre takođe, neće hteti da prihvati i upiše u registar ime koje je zamenljivo ili dovodi u zabunu. Mora da postoji razlika u odnosu na već registrovano ime u bar tri alfa-numerička znaka (slova, broja). Pri tome, neće se smatrati da postoji razlika u imenu ukoliko se dodaju reči poput company, trade, plus, rimsko ili arapsko 2 i slično. APR dozvoljava korišćenje svih slovnih oznaka iz srpskog ćiriličnog i latiničnog kao i engleskog alfabeta i svih numeričkih rimskih i arapskih znakova ali ne i znakove kao što u „+“, „-„ i sl. Takođe, nećete moći da registrujete strani naziv ukoliko sadrži neki nestandardan slovni znak karakterističan za neki treći strani jezik kao što je nemačko slovo „ß“ npr. u reči „Straße“ ili crnogorsko slovo „ś” npr u reči “śever” ali ćete moći da registrujete nazive “Strasse” odnosno “Šjever” što je takođe prihvatljivo i ispravno u dotičnim jezicima.
 2. Vodite računa o zauzetosti internet domena imena koje ste izabrali odnosno imena koja su ušla u uži izbor. Bilo bi dobro ukoliko je domen sa ekstenzijom .com slobodan za korišćenje ali ovo ne mora da bude primaran faktor obzirom da je domen .com već svakako „prezauzet“ tj. većina kraćih i zvučnih kombinacija je već zauzeta. Međutim, bilo bi poželjno da je slobodan bar neki međunarodni domen (.net, .info, .org, .eu…). Ipak, bar nacionalni domen .rs bi morao da bude slobodan za korišćenje. Provetu zauzetosti domena možete da izvršite ovde.
 3. Vodite računa o tome da ime ne bude predugačko (poželjno je čak samo jedna reč) i teško za pamćenje ili pisanje. Ime, dakle, treba da je kratko, jasno, zvučno, lako za izgovor, sa što manje slovnih karaktera, sa što više samoglasnika. Vodite računa i o tome koliko je vaše ime lako za napisati ili pročitati, naročito ukoliko je u pitanju neka strana reč na koju ne želite da primenite Vukovo pravilo. Takođe, vodite računa i o tome kako i koliko je moguće vaše ime napisati na ćirilici.
 4. Vodite računa o značenju izabranog poslovnog imena. Ime nebi trebalo da asocira na nešto što nema veze sa delatnošću kompanije ili namenom proizvoda ili usluge. Nebi trebalo da bude dvosmisleno ili zbunjujuće u bilo kom pogledu.
 5. Proverite značenje izabranog imena na drugim jezicima ili u drugim sredinama. Ukoliko vaše ime na nekom jeziku znači nešto suprotno ili čak nepristojno, nemoralno ili pogrdno, sigurno ćete jednog dana imati problem na tom i drugim tržištima gde se govori dotični jezik.
 6. Vodite računa da vaše ime ne bude slično sa imenom neke druge firme koja već postoji jer ćete opet, kasnije naići na problem neprepoznatljivosti ili će se pak, advokati dotične firme pozabaviti tim problemom.
 7. Vodite računa i o tome da izabrano ime nema strogo lokalnu ili geografsku odrednicu. Npr. „mali Tašmajdan“ ili „Srbopromet“. Problem oko smisla imena pojaviće se čim odlučite da otvorite još jednu kafanu na Novom Beogradu ili Banovaom brdu ili, u drugom slučaju, čim pokušate da izvezete neki proizvod na neko strano tržište.
 8. Vodite računa da ste vi kao vlasnik biznisa i brenda po malo subjektivni te bar suženu listu izabranih imena pokažite bliskim ljudima od znanja i poverenja da čujete i njihove stavove, viđenja i mišljenja…

Postoji i pravilo tj. navika ili tradicija da ime kompanije ili brenda ima neko značenje odnosno vezu sa delatnošću kojom se bavi ili da bar asocira na nju. U poslednje vreme ovaj koncept se sve više napušta u korist što kraćih i zvučnijih slovnih kombinacija bez naročitog značaja i asocijativnosti.

Najbolji primeri za navedeno su imena globalnig veb pretraživača „Google“ ili „Yahoo„, koji nemaju nikakvo posebno značenje ili asocijaciju, ali su postali poznati i prepoznatljivi u celom svetu.

Još  o “nejmingu”, možete da pročitate na blogu autora www.bronzic.com.

 


baner-skola-knjigovodstva

Škola knjigovodstva i preduzetništva -12.490 RSD na tri rate!

Naučite posao knjigovođe na pravom mestu. Budite traženi, plaćeni i uvaženi!


Određivanje sedišta Privrednog društva

U zavisnosti od opštine na kojoj se nalazi sedište privrednog društva određuje se nadležnost filijale Poreske uprave što je izuzetno važno obzirom na bitne razlike i standarde među istima.

Određivanje pretežne delatnosti Privrednog društva

Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/2011, 99/2011), član 4. stav 1. propisuje da privredno društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom, te u članu 4. stav 2. da se posebnim zakonom može usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Uzimajući u obzir navedenu odredbu Zakona o privrednim društvima, privredni subjekti prijavljuju za upis u Registar koji se vodi kod Agencije za privredne registre samo jednu, pretežnu delatnost, dok se za sve ostale delatnosti podrazumeva po samom Zakonu da ih privredni subjekt može obavljati, uz pribavljanje prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa ako je to propisano posebnim zakonom.

Sa druge strane, ukoliko privredni subjekt želi da se u Registar koji se vodi kod Agencije za privredne registre upiše kao pretežna delatnost ona delatnost koja se može obavljati samo na osnovu prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa, dužno je da ovakvo odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa i dostavi prilikom podnošenja zahteva za upis te delatnosti u Registar (npr. proizvodnja, promet, distribucija, prerada i uskladištenje materija opasnih i štetnih po zdravlje ljudi i životne sredine, poslovi banaka, poslovi osiguravajućih društava).

Odredbom člana 88. Zakona o privrednim društvima propisano je da se na delatnost preduzetnika, shodno primenjuju odredbe člana 4. ovog zakona o delatnostima društva.

Privredni subjekt za upis u Registar koji se vodi kod Agencije za privredne registre ne dostavlja potvrdu nadležnih inspekcijskih službi o ispunjenosti uslova u pogledu prostora u kome se delatnost obavlja, osim kada je posebnim zakonom propisano da je za registraciju i obavljanje određene delatnosti potrebno pribaviti takvu potvrdu.


Sastavljanje akta o osnivanju Privrednog društva

Akt o osnivanju DOO može biti Odluka o osnivanju (u slučaju da se radi o jednom osnivaču) ili Ugovor o osnivanju ukoliko ga osniva više lica (fizičkih i/ili pravnih).
Na sajtu Agencije ta privredne registre možete da preuzmete gotove primere (za popunjavanje / prepravljanje) osnivačkih akata.
Osnivački akti se overavaju u sudu koji je nadležan za opštinu na kojoj se nalazi sedište Privrednog društva.
Osnivački akt overavaju osnivači svojim potpisom, a na uvid je potrebna lična karta za domaća lica ili pasoš za strana fizička lica.


Otvaranje privremenog bankovnog računa; uplata osnivačkog uloga ili njegovog dela i svih ostalih naknada

Da bi se otvorio privremeni račun, izabranoj banci mora da se podnese odluka ili ugovor o osnivanju. Najmanje polovina osnivačkog kapitala se plaća unapred, a preostali deo u roku od 2 godine od registracije. Osnivački ulog se uplaćuje na privremeni račun u jednoj od poslovnih banaka. Po završetku registracije sredstva se prenose na žiro račun društva i mogu da se koriste u poslovnim transakcijama. Potrebno je i pribaviti potvrdu o uplati od banke.


Agencija za privredne registre

Postupak registracije se pokreće podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre (APR) na specifičnom obrascu koji možete da preuzmete ovde.

Prilikom podnošenja obrasca zahteva za registraciju osnivanja privrednog društva neophodno je da priložite i kopije uplatnica sa odgovarajućim iznosima taksi za registraciju. Agencija za privredne registre – APR donosi rešenje o registraciji privrednog društva u zakonskom roku od 5 dana od dana podnošenja prijave a najčešće i ranije (u proseku za tri radna dana).

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB) i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Registarski broj dodeljuje Republički zavod za statistiku a preko Agencije za privredne registre.

Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za osnivača koji u prijavi upiše da ne zasniva radni odnos u privrednom subjektu, i prijavu početka obavljanja delatnosti. Ukoliko osnivač navede da zasniva radni odnos, u obavezi je da samostalno izvrši prijavu na osiguranje PIO fondu, a APR će ovom Fondu izvršiti samo prijavu privrednog subjekta kao obveznika plaćanja doprinosa.

Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje podatke potrebne za registraciju obveznika plaćanja doprinosa.

Uz svaki zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji), dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 5/12).


Naknada za osnivanje privrednog društva

Visina naknade za osnivanje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 5/12).

Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva i drugog pravnog lica iznosi 4.500,00 dinara
Naknada za registraciju osnivanja ogranka i predstavništva stranog privrednog društva iznosi 4.500,00 dinara
Naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta iznosi 1.000,00 dinara.
Naknada za registraciju i objavljivanje statuta iznosi 1.500,00 dinara

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata – Privredna društva koja se plaća Agenciji za privredne registre:

840-29770845-52 sa pozivom na broj 01.


Potrebna dokumentacija za osnivanje privrednog društva

Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je priložiti odgovarajuću registracionu prijavu osnivanja u zavisnosti od pravne forme subjekta koji se osniva i prateću dokumentaciju, odnosno:

Kliknite na „+“ da vam se otvori padajuća forma sa informacijama.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – DOO

 • Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću;
 • Osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano);
 • Dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre);
 • Odluka o imenovanju zastupnika (direktora) ako nije određen osnivačkim aktom;
 • Potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe;
 • Potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja;
 • Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (iznosi naknada).

Organi uprave u društvu sa ograničenom odgovornošću:

Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

Jednodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora.
Dvodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora i nadzorni odbor. Ukoliko se osnivač/i odluče za dvodomni sistem upravanja, uz prijavu se prilažu i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako nisu imenovani u osnivačkom aktu.

U društvu sa ograničenom odgovornošću svi direktori su i zakonski zastupnici i upisuju se na strani broj 5 jedinstvene registracione prijave osnivanja DOO.

Ukoliko će društvo pored direktora imati i druge zastupnike (zamenika direktora i drugo) oni se upisuju na strani broj 6 jedinstvene registracione prijave osnivanja DOO kao Ostali zastupnici.

Posebna pravila važe sa društva sa ograničenom odgovornošću koja će obavljati delatnost finansijskog lizinga. Na ova društva primenjuje se Zakon o finansijskom lizingu („Službeni glasnik“, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011, 99/2011) i u skladu sa njegovim odredbama organi davaoca lizinga su upravni i izvršni odbor.

Osnovni (registrovani) kapital društva sa ograničenom odgovornošću:

Zakonom o privrednim društvima propisano je da je osnovni (registrovani) kapital društva novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Ulozi mogu biti novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima. Ako se uplata novčanog uloga vrši u stranoj valuti dinarska protivrednost uloga obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate uloga.

Minimalni upisani osnovni kapital (novčani ili nenovčani) iznosi najmanje 100 dinara (osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos).

Ulog se prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ne mora uplatiti odnosno uneti, već se mora samo upisati, a u osnivačkom aktu se mora odrediti u kom roku u kome će član društva uplatiti odnosno uneti ulog. Rok za uplatu ne može biti duži od 5 godina i računa se od dana donošenja osnivačkog akta. Članovi društva stiču udeo u društvu preuzimanjem obaveze uplate odnosno unošenja uloga.

Nenovčani ulozi mogu biti samo u stvarima i pravima. Vrednost nenovčanog uloga se utvrđuje sporazumom od strane svih članova društva ili putem procene stručnog lica koje je od nadležnog državnog organa ovlašćeno da vrši procene određenih stvari i prava (sudski veštak, revizor ili drugo stručnog lice). Ukoliko, u skladu sa čl. 56 i 57 Zakona o privrednim društvima nije vršena procena vrednosti nenovčanog uloga, sačinjava se potvrda o njegovoj vrednosti, u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima koja se dostavlja radi registracije i objavljivanja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – AD

 • Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – akcionarsko društvo;
 • Osnivački akt društva;
 • Statut društva potpisan od strane članova društva;
 • Potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom;
 • Odluka o imenovanju direktora odnosno članova odbora direktora i predsednika odbora direktora, ako nisu određeni statutom;
 • Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom;
 • Odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
 • Odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom;
 • Potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe;
 • Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu statuta (iznosi naknada).

Akcionari koji osnivaju akcionarsko društvo potpisuju osnivački akt, a njihovi potpisi se overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionari koji osnivaju društvo potpisuju i prvi Statut društva.

Organi uprave u akcionarskom društvu:

Prilikom osnivanja akcionarskog društva, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

Jednodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora. Ukoliko AD sa jednodomnim upravljanjem ima tri ili više direktora, oni formiraju odbor direktora koji ima i svog predsednika.

Dvodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više izvršnih direktora i nadzorni odbor. Ukoliko AD sa dvodomnim upravanjem ima tri ili više izvršna direktora, oni formiraju izvršni odbor koji ima i svog predsednika. Ukoliko se osnivač/i odluče za dvodomni sistem upravanja, uz prijavu se prilažu i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako nisu imenovani u osnivačkom aktu.

U akcionarskom društvu zakonski zastupnici su direktori, ali to ne moraju biti svi direktori, već samo pojedini ukoliko osnivači tako odrede. Oni direktori koji imaju ovlašćenje za zastupanje upisuju se na strani broj 6 jedinstvene registracione prijave osnivanja AD, a svi direktori (i oni koji imaju i oni koji nemaju ovlašćenje za zastupanje) upisuju se na strani broj 5 jedinstvene registracione prijave osnivanja AD.

Pri tome, u jednodomnom sistemu upravljanja jedan od direktora koji ima ovlašćenje za zastupanje može biti imenovan za Generalnog direktora (dakle generalni direktor u jednodomnom sistemu nije obavezan organ), dok je u dvodomnom sistemu jedan od izvršnih direktora koji ima ovlašćenje za zastupanje obavezno i Generalni direktor.

Osnovni (registrovani) kapital akcionarskog društva:

Upisane akcije koje se u skladu sa osnivačkim aktom uplaćuju u novcu uplaćuju se pre registracije osnivanja na privremeni račun kod poslovne banke u Republici Srbiji. Pre registracije društva akcionari koji osnivaju društvo dužni su da uplate, odnosno unesu uloge koji predstavljaju najmanje 25% osnovnog kapitala, pri čemu uplaćeni iznos novčanog dela osnovnog kapitala ne može biti niži od iznosa minimalnog osnovnog kapitala koji iznosi 3.000.000,00 dinara.

Akcionari:

Agencija za privredne registre ne registruje akcionare akcionarskih društava, s obzirom da je vođenje evidencije akcionara u nadležnosti Centralnog registra hartija od vrednosti.

ORTAČKO DRUŠTVO – OD

 • Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – ortačko društvo;
 • Ugovor o osnivanju sa overenim potpisima članova društva;
 • Dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre);
 • Odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;
 • Potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe;
 • Potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja;
 • Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (iznosi naknada).

KOMANDITNO DRUŠTVO – KD

 • Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – komanditno društvo;
 • Ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva;
 • Dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre);
 • Odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;
 • Potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe;
 • Potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja;
 • Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (visine naknada).

Pečat

Pečat više nije obavezan ali ga određene institucije (npr. Banka ili Poreska uprava) ipak zahtevaju te je jednostavnije i praktičnije da ga ipak imate. Pečat se izrađujete na osnovu rešenja o registraciji (fotokopiju rešenja uručujete pečatorescu).

Važno je da znate sledeće:

 • U skladu sa praksom i poslovnim običajima (a običaji služe da bi se poštovali) pečat privrednog društva treba da bude okruglog oblika.
 • Sa marketinškog i poslovnog aspekta veoma je važan izgled vašeg pečata obzirom da će se on naći na svim dokumentima pa tako i pred očima svih vaših klijenata. Stoga, dizajn pečata nikako nemojte prepustiti pečatorescu već dizajneru koji vam je uradio ostatak vizuelnog identiteta kako bi se na pečatu našlo vaše zaštitno pismo (font), logotip i sl. Gotovu pripremu (na flashu ili CD-u) odnesite pečatorescu i za dva minuta imaćete svoj pečat!

Otvaranje trajnog poslovnog računa kod poslovne banke

Dokumentacija potrebna za otvaranje poslovnog računa se razlikuje od banke do banke. Uglavnom se podnosi sledeća dokumentacija:

 • Original ili overena kopija registracije društva kod APR (dokaz o identifikacionom broju društva i ostali relevantni podaci)
 • Zahtev za otvaranje trajnog računa;
 • Ugovor o deponovanju sredstava.
 • Poreski identifikacioni broj PIB – samo za rezidente
 • Karton deponovonih potpisa za pravna lica (koji se dobija od banke)-original
 • Fotokopija lične karte osnivača
 • Primerak akta o osnivanju društva

Društvo koje otvara bankovni račun mora da podnese banci ime, prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište pojedinca koji poseduje najmanje 10% poslovnog dela, akcija ili drugih prava koje mu omogućavaju da učestvuje u upravljanju pravnim licem.


baner-skola-knjigovodstva

Škola knjigovodstva i preduzetništva -12.490 RSD na tri rate!

Naučite posao knjigovođe na pravom mestu. Budite traženi, plaćeni i uvaženi!


Registracija kod Poreske Uprave

Poreskoj upravi radi kompletiranja dosijea dostavljate i sledeću dokumentaciju (fotokopije):

 • Prijava za akontaciono utvrđivanje poreza na dobit;
 • Rešenje iz APR;
 • PIB-a;
 • Ugovor sa bankom o tekućem računu;
 • Karton deponovanih potpisa iz banke;
 • Prijava na socijalno osiguranje za osnivača;
 • Ugovor sa agencijom za knjigovodstvo;
 • Izjavu o zaposlenimm radnicma;
 • Izjavu o poslovnom prostoru;
 • Izjavu o maloprodajnim, velikoprodajnim objektima i magacinima;
 • Izjavu o osnovnim sredstvima.

Prijava komunalne takse i naknade za građevinsko zemljište

Osim što ste se registrovali u Poreskoj upravi, Neophodno je izvršiti i registraciju kod poreskog organa Lokalne samouprave tj. podneti prijave za plaćanje komunalne takse – takse na isticanje firme (NE PLAĆA SE VIŠE!) i takse za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

Uprava javnih prihoda Grada Beograda osnovana je 2007. u okviru Sekretarijata za finansije. Od Poreske uprave Republike Srbije preuzela je poslove poreske administracije za Grad Beograd vezane za porez na imovinu, lokalne komunalne takse i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.

Uprava javnih prihoda Grada Beograda obavlja poslove koji se odnose na: – utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih javnih prihoda budžeta Grada i budžeta gradskih opština, kao i vođenje poresko prekršajnog postupka.

Uprava obavlja navedene poslove u okviru odeljenja smeštenih u zgradama gradskih opština, kako bi usluge bile dostupne građanima. Izuzetno, odeljenje za područje gradske opštine Zvezdara smešteno je u zgradi Gradske uprave. U zgradi na Trgu Nikole Pašića obavljaju se i poslovi koordinacije rada odeljenja, prinudne naplate, prekršajnog postupka i knjigovodstvenih evidencija, odnosno poslovi centrale Uprave javnih prihoda.

Doregistracija podataka kod APR-a

Potrebno je APR-u, u roku od 15 dana od dana osnivanja, dostaviti prijavu za promenu podataka o preduzetniku, taksu i kopiju Ugovora sa bankom o otvaranju žiro računa nakon čega ćete dobiti novo rešenje o dopuni podataka.

Prijava u registar PDV obveznika

Za početak vam ne savetujemo ulazak u sistem PDV-a osim ako to nije vaš interes. Morate da se upoznate sa svim oblicima oporezovanja pa tek onda donesite odluku…

Sve informacije iznesene na ovoj web stranici ne moraju da budu tačne i mogu da budu, i pored ažuriranja, zastarele.

Za detaljne instrukcije odnosno informacije koje su uvek ažurne posetite web sajt Agencije za privredne registre.

Tekst napisao: Miroslav Bronzić


baner-skola-knjigovodstva

Škola knjigovodstva i preduzetništva -12.490 RSD na tri rate!

Naučite posao knjigovođe na pravom mestu. Budite traženi, plaćeni i uvaženi!