Uprava javnih prihoda Grada Beograda

Categories: Institucije i administracija

Uprava javnih prihoda Grada Beograda je administrativni poreski organ na lokalnom nivou, u okviru Gradskog Sekretarijata za finansije.

Uprava javnih prihoda Grada Beograda osnovana je 2007. god. i tom prilikom je od Poreske uprave Republike Srbije preuzela poslove poreske administracije za Grad Beograd vezane za porez na imovinu, lokalne komunalne takse i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.

Naziv ove institucije često kod ljudi stvara zabunu te je mešaju sa Poreskom upravom Republike Srbije iz razloga što se „Poreska uprava“ nekada, ne tako davno, zvala „Uprava javnih prihoda“. Važno je da svi budući (a i sadašnji) preduzetnici znaju da imaju obaveze i prema jednoj i prema drugoj „upravi“ i da ih ne mešaju. Ukoliko ste se nakon registracije radnje  prijavili „Poreskoj upravi“ a izostavili ste „Upravu javnih prihoda Grada“, načinili ste ozbiljan prekršaj.

Uprava javnih prihoda Grada Beograda obavlja poslove koji se odnose na:
– utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih javnih prihoda budžeta Grada i budžeta gradskih opština, kao i vođenje poresko prekršajnog postupka.

Uprava obavlja navedene poslove u okviru odeljenja smeštenih u zgradama gradskih opština, kako bi usluge bile dostupne građanima. Izuzetno, odeljenje za područje gradske opštine Zvezdara smešteno je u zgradi Gradske uprave.
U zgradi na Trgu Nikole Pašića obavljaju se i poslovi koordinacije rada odeljenja, prinudne naplate, prekršajnog postupka i knjigovodstvenih evidencija, odnosno poslovi centrale Uprave javnih prihoda.

_________________________________________________________________________________

  Napisao: Miroslav Bronzić

Author: Miroslav Bronzić

http://www.bronzic.com/about/

Ostavite odgovor